Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

12 JUL 2020 08:37
Datum för årsmötet satt
  • Uppdaterad: 12 JUL 2020 08:37

Årsmötet för StKf kommer hållas tisdagen den 29 september, klockan 19.

Information om praktikaliteter och möteslokal kommer senare.

 

Valberedning 

Enligt Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 5 kap. 20–21 §§, ska valberedningen 

senast 6 veckor före mötet meddela röstberättigade föreningar uppgift på de som står 

i tur att avgå och namnen på de som har avböjt återval. Föreningar får senast 4 veckor 

före mötet till valberedningen avge förslag på personer. Valberedningen ska senast 2 

veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med 

uppgift på samtliga föreslagna personer. 

 

Motioner 

Enligt Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 2 kap. 13 §, ska förslag till ärenden 

att behandlas vid SDF-mötet vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Rätt 

att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad 

medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Motioner skickas till This is a mailto link

 

Möteshandlingar 

I enlighet med Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 2 kap. 10 §, översänds föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande till röstberättigade föreningar senast 10 dagar före mötet.

Skribent: Camilla Tranehed
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info