Hoppa till sidans innehåll

Brev från StKfs ordförande

02 AUG 2020 10:49
  • Uppdaterad: 02 AUG 2020 10:49

Moral och etik som förtroendevald

 

Jag och Stockholms Konståkningsförbund (Stkf) är nog inte de enda, som vid flera tillfällen, hört Svenska Konståkningsförbundet (SKF) och dess ordförande säga - ”Jag och alla i min styrelse jobbar minsann också ideellt!” - när vi framfört att vi önskar en större förståelse från SKF´s sida när det gäller det betungande arbete som det faktiskt är att sitta som ledamot i en konståkningsförening eller i ett distriktsförbund. Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket krav ett förbund kan ställa på sina medlemsföreningar varpå frågeställningen är helt relevant och det svar man vill ha är naturligtvis inte "att vi sitter minsann alla i samma båt”. 

 

Tyvärr går detta hand i hand med den kritik Stkf de senaste åren riktat mot SKF. Bristen på kommunikation och transparens, oviljan till att lösa saker tillsammans samt känslan av att SKF´s styrelse hela tiden har en dold agenda som inte överensstämmer med de riktlinjer och stadgar som vi alla gemensamt beslutar om vid varje årsmöte.

 

Därför blir jag, som ideellt arbetande styrelseordförande för Stkf, minst sagt både arg och ledsen, när det nu kommit mig till känna, att SKF´s styrelse under många års tid, beslutat om (styrelsebeslut finns) att arvodera enskilda ledamöter för diverse tjänster, som av någon anledning går utanför det ordinarie styrelseuppdraget? 

Hela poängen med att vara förtroendevald i en förbunds-, distrikts- eller föreningsstyrelse är ju att man ger av sin tid och får tillbaka så många andra värden än just pengar!

 

Att det handlar om relativt stora belopp är egentligen inte det primära. Det mest häpnadsväckande är att det faktiskt sker och har skett utan att någon (revisor, valberedning, GS) som haft insyn i styrelseprotokoll och/eller bokföring varken reagerat eller agerat?

SKF´s styrelse verkar tyvärr missat den ”lilla” poängen och har uppenbarligen haft en helt annan uppfattning om vad det ideella styrelsearbetet går ut på.

Jag tror dock att 30.000 medlemmar säkert skulle uppskatta om SKF´s styrelse kunde vara ärliga och transparenta med det faktum att det förekommer att man gladeligen plockar ut löner ur en redan hårt ansatt förbundskassa i stället för att slänga sig med yttryck som ”jag jobbar idéellt precis som du!”. Var är moralen och etiken?

 

Letar man vidare kring hela förfarandet verkar det saknas något protokollfört godkännande av förbundsmötet som ger styrelsen rätten att återkommande beställa avlönade uppdrag av sina styrelsemedlemmar. Inte heller hittar man något i förbudets stadgar som ger styrelsen den rätten. Å andra sidan hittar man heller inget om att dom inte kan göra så, men det är just precis i dessa lägen som man önskar att alla ideellt förtroendevalda kan stava till orden moral och etik!

 

Man kan också fråga sig om styrelsen tar fullt ansvar för att de uppdrag man beslutat ge till sig själva, går till den som är mest lämpad och som kan ge bäst pris (offert)? Här känns ordet jäv ganska relevant!

 

Svensk konståkning står inför en enorm prövning med allt som framkommit under det senaste året i form av olika missförhållanden, anmälningar, dyster ekonomi, hög personalomsättning på kansliet, avhopp från styrelsen, tystnadskultur, avsaknad av ledargestalter, oförmågan att kommunicera med sina medlemmar samt i mitt tycke en organisation i spillror där styrelseordföranden mer eller mindre även sköter den rent operativa verksamheten, vilket aldrig skulle få existera i ett företag eller förbund värt namnet. Det finns en anledning till varför man separerar på en styrelse och en operativ enhet (kansli). 

 

Med detta i bakhuvudet har jag länge undrat varför Katarina Henriksson så krampaktigt klamrar sig fast vid makten när det, efter allt som framkommit, vore bäst både för henne och framför allt för Svensk konståkning, att kasta in handduken. Nu vet jag, som jag hela tiden har misstänkt, att det finns en personlig agenda där en del av den agendan stavas pengar och inkomst. En stark drivkraft för den som har den moraliska kompassen pekandes åt fel håll!

 

Som tur är behöver man inte vara orolig inför framtiden då man i SKF´s stadgar

3 kapitlet §3 - Valbarhet, kan läsa följande:

Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse”.

 

De styrelsemedlemmar som utfört uppdrag i förbundet mot ersättning/lön är att betrakta som arbetstagare och är därmed enligt förbundets stadgar ej valbara vid förbundsmötet. Detta förutsätter jag att även valberedning och revisor nu är införstådda med inför stundande årsmöte!

 

 

 

Peter Nordahl

Ordförande

Stockholms Konståkningsförbund

Skribent: Karin Queseth
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info