Hoppa till sidans innehåll

Förbundsstyrelsen svarar på kritik

09 AUG 2020 20:57
Stkf´s ordförande skriver några rader med anledning av det brev SKF skickade ut till alla valberättigade föreningar och distrikt.
  • Skapad: 09 AUG 2020 20:57

Krokodiltårar

Även om man inte förväntar sig något annat är det beklämmande att SKF’s styrelse åter igen visar på avsaknad av både självkritik och självinsikt, nu när Svensk konståkning är i ordentlig gungning med en övervägande risk att haverera om ingen riktig skeppare tar över och drastiska åtgärder vidtas.


Problemet med SKF´s självbild är att dom anser sig vara helt felfria och agerar alltid exemplariskt i alla avseenden, samtidigt som utredningar, mediegranskningar, samt Stkf´s spridning av information mm tydligt visar att SKF är sämst i klassen på kommunikation, ledningsförmåga, strategiskt tänkande, ekonomi, sportsliga framgångar, dokumenterade missförhållanden mm (listan kan göras lång).


Nu har SKF´s styrelse den dåliga och odemokratiska smaken att beskylla alla, som i tystnadskulturens skugga ställer sig upp för att få till en dialog om förändring, för att vara dumma och osolidariska och att övriga ska tycka synd om styrelseordföranden i hopp om att få med sig några billiga röster till årsmötet.


Jag vill med dessa rader passa på att förtydliga att alla våra brev som jag och Stkf publicerat under det gångna året enbart baserar sig på fakta som vi fått ta del av från ingen annan än just SKF. För att inte bli för långrandig kan jag ta ett exempel: SKF har fortfarande inte kunnat visa en enda siffra som pekar på att ekonomin är så ”stark” som man säger och det verkar som man glömt bort mötet med Stkf i januari 2020 där man tydligt förklarade att det ekonomiska läget är ”väldigt bekymmersamt” och att SKF var helt beroende av att få in likvida medel med hjälp av försäljningen av All Event-biljetterna till VM 2021? 


I övrigt har Stkf i stort sätt inte fått ett enda rakt och ärligt svar på de förhållandevis enkla frågor vi ställt muntligt, i brevform samt i publiceringar på www.skatestockholm.se.


Det finns inga felaktiga påståenden, inga osanningar och framför allt har vi utgått från en gedigen kunskapsbank som vi samlat på oss under många års tid framför allt i samröre med SKF´s styrelseordförande, ledamöter samt förra generalsekreteraren.


SKF har under de senaste 3 åren inte varit intresserade av att ha en dialog med varken oss eller någon annan och det är av den enkla anledningen som Stkf sedan årsskiftet publicerat de brev som vi tillskrivit SKF. Vi anser att det är bättre att våra brev får vara med att skapa debatt än att dom försvinner olästa i SKF´s brevlåda. Av allt att döma så verkar ju SKF´s styrelse ändå läsa allt som är signerat Stkf och att nu helt plötsligt, fem i tolv, uppmana till konstruktiv dialog är ju bara valfläsk.


Den sittande styrelsen har gjort sitt och är förbrukad då dom inte lyckats genomdriva det som årsmötet 2018 klubbade igenom. Vad den sittande styrelsen har åstadkommit för 10 eller 20 år sedan är idag helt irrelevant. Det intressanta är vad man åstadkommit sedan årsmötet 2018 och, baserat på det, vad vi tror att dom är kapabla att genomföra under nästa mandatperiod. Gå gärna in själva och läs all information om årsmötet 2018 på svenskkonstakning.se och gör er egen bedömning. Min och Stkf´s bedömning kan man nog gissa sig till.


På en punkt är dock SKF tydliga när dom, om än lite inlindat, medger att styrelseordföranden är och har varit arbetstagare i SKF. Detta medför, som jag tidigare skrivit, att styrelseordföranden, enligt SKF´s stadgar, inte är valbar som ordförande eller ledamot till styrelsen vid 2020 års förbundsforum (Årsmöte).


Därför är det väldigt glädjande att valberedningen inte står utan kandidater i år då åtminståne Stkf bidragit med hela fyra personer som alla besitter gedigna ledaregenskaper och hög kompetensnivå, som vi tror skulle kunna lyfta SKF´s styrelse ur de senaste årens kräftgång och därmed även lyfta Svensk konståkning till en tryggare och stabilare plats utan tystnadskultur och maktstrukturer som inte tillåter medlemmarna, på några plan, att göra sin röst hörd pga rädsla för repressalier.

Hela brevet som SKF´s styrelse skickat ut blir tyvärr som ett enda osammanhängande valmanifest för den sittande styrelsen där man medvetet inte brytt sig om att nå ut till alla medlemmar genom publicering på tex hemsidan som brukligt utan man har enbart skickat brevet till medlemsföreningarna och distrikt, alltså de som har rösträtt. Allt handlar naturligtvis uteslutande om att få behålla sin plats i förarsätet och SKF´s styrelse är till och med så desperata att dom nu gråter krokodiltårar i offentlighetens ljus för att få sympatier inför stundande val. Därför publicerar vi nu även deras brev så att alla 30.000 medlemmar kan läsa om ett förbund som, enligt dom själva, är bäst i klassen i alla ämnen!


Peter Nordahl
Ordförande
Stockholms Konståkningsförbund

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Svenska Konståkningsförbundets mejl, där de svarar på kritik

Till:

Föreningar anslutna till Svenska Konståkningsförbundet

Cc:

SDF, kommittéer, valberedningen, EDN, råd, David Gustafsson (RF), kanslipersonal

 

Hej alla medlemmar i svensk konståkning 

 

Nu börjar en ny säsong som vi sett fram emot under lång tid med ett VM i Sverige till våren! Det kommer att bli ett fantastiskt tillfälle att visa upp vår fina idrott och för medlemmar att engagera sig på olika sätt. 

 

Just nu är det full fart och arbetsdagarna är långa. Precis som för alla idrotter så utgör Corona-pandemin en stor utmaning för verksamheten. Vår ambition är att vi kan genomföra verksamheten på ett hållbart sätt. Samtidigt med detta utvecklar vår sportchef Scott tillsammans med personal och referensgrupp den nya Förbundsutvecklingsplanen. Vår övertygelse är att den kommer att innebära en tydligare vägledning för verksamheten på alla nivåer. Vi arbetar just nu också intensivt med en handlingsplan med anledningen av den externa utredningen. Var med på vårt Förbundsforum den 15 augusti och påverka handlingsplanen! 

 

Vi har under en tid blivit kritiserade av ett antal individer i media, på hemsidor och i sociala medier. Det är självklart väldigt tråkigt. Framförallt drabbar det alla åkare - eftersom vi från ledningen måste lägga tid på att bemöta kritik som i stort sett bygger på osanningar och rykten istället för att utveckla verksamheten. För att det inte ska råda några oklarheter går vi här igenom vad som är fakta. 

 

Påhopp 

Vi i förbundsstyrelsen har under cirka ett års tid blivit kritiserade för att inte vara seriösa, inte vara lojala och inte ha svensk konståknings bästa för ögonen. Inget kan vara mer fel. Vi arbetar helhjärtat både i styrelsen och på kansliet med alla frågor som finns på vårt bord. Vi har gärna en konstruktiv dialog med distrikt, föreningar och medlemmar i de kanaler som finns, men undanber oss osanningar och personangrepp i media, hemsidor och sociala medier. Påstående förvandlas lätt till ”sanningar”, ”fakta” och ”analyser” men tyvärr utgår de ifrån osanningar och rykten. 

 

Att påstå att styrelseordföranden ”tar in” domare i styrelsen är fel. Det är ni medlemmar som röstar in personer till förbundsstyrelsen och valberedningen arbetar i en demokratisk ordning.  

 

Att påstå att förbundet är odemokratiskt är ytterligare en osanning. Att påstå att många är i beroendeställning till ordföranden och styrelsen grundar sig i okunskap om hur en idrottsorganisation fungerar och vad som avses med ett förbund. Förbundet är det organ som driver idrotten, styrelse, råd, kommittéer, distriktsförbund. Föreningarna är våra medlemmar som vi alla har våra uppdrag att leda verksamheten ifrån.  

 

Ekonomi 

Att påstå att förbundet är konkursmässigt är att fara med osanning. Som vi tidigare besvarat på uppkomna frågor är förbundets ekonomi stark. Vi hade en större förlust än väntat föregående år men av omständigheter vi vet anledningen till. Trots flera utmaningar förra året såsom relativt stor personalomsättning, extern utredning samt Corona-pandemin kommer vi ur senaste säsongen med ett större överskott än budgeterat.  

 

Kränkningar 

Vi är självklart väldigt ledsna för de anmälningar som inkommit om kränkningar. Att vi inte haft kännedom om omfattningen är verkligen att beklaga. Men det är allas vuxnas ansvar att informera och ingripa om något barn far illa. Vårt ansvar är att tydliggöra kanaler för hantering av konflikter och anmälningar. I en organisation måste vi samarbeta och hitta lösningar tillsammans

 

Att i media, på hemsidor och i sociala medier påstå att vi mörkat och skyddat personer istället för att ta tag i problemen är fel. Vi har alltid agerat från förbundet när vi fått kännedom om missförhållanden. Vi tillsatte en extern utredning för att verkligen få hela bilden och det visar på transparens och vilja att komma tillrätta med problemen.  

 

Personal 

Vi har som ni vet haft stor personalomsättning på kansliet under två år. Styrelsen och generalsekreteraren har tagit in resurser för olika uppdrag för att säkra upp att verksamheten kan fortgå. Att påstå att styrelsen frångått stadgarna och avlönat ordföranderollen är fel. Ordförande har från tid till annan fått frågan från övriga styrelsen om att ta uppdrag utöver ordföranderollen för att klara verksamhetensutvecklingen. Att ordförande fått frågan beror på lång erfarenhet och bred kunskap om verksamheten.  

 

Vi ser nu också fram emot att vår nye förbundschef Bertil börjar, det var en rekrytering som tog längre tid än planerat delvis beroende på de mediala utmaningar vi mötte i höstas, men vi har också prioriterat att verkligen hitta rätt person för jobbet. Vi är också väldigt glada över att vi nu har ett jämställt kansli. 

 

Ordföranden 

Katarina Henriksson har engagerat sig i svensk konståkning sedan hon var 15 år. Först som ungdomsrepresentant i sin föreningsstyrelse, ledamot och ordförande i fleridrottsförening, ledamot i SDF, förbundets elitkommitté innan förbundsstyrelsen. Alltid med utveckling och åkare i fokus.  

 

Den hetsjakt och smutskastning av Katarina Henriksson som pågått är djupt oroande och integritetskränkande. Katarina är med sin erfarenhet från idrottsrörelsen och med sina internationella kontakter i ISU såväl som IOK en viktig person för utvecklingen av svensk konståkning. Det är under Katarinas ledning som vi erhållit ISU-mästerskapen EM 2015, Synkro-VM 2018 samt VM 2021 vilket är betydelsefullt för både för ökad synlighet, fler medlemmar och ekonomisk tillväxt. Under hennes ledning har vi också rekryterat sportchefen och nye förbundschefen. Att konståkning är en av Sveriges snabbast växande idrotter visar ju också att ordförande, styrelsen och ledning gör en hel del rätt. 

 

Ny operativ ledning

Styrelse och personal har lagt otroligt mycket tid på att lösa problem på vägen och känner att nu att vi går in i en framtid med en stark operativ ledning med Bertil, Scott och Camilla i spetsen. De utmaningar vi ser kommande säsong är att snabbt komma igång med handlingsplan för implementeringen av Förbundsutvecklingsplanen (FUP) samt åtgärder och stöd till föreningarna för att säkra trygga idrottsmiljöer för våra åkare. Med ett VM runt hörnet har vi utmaningen med Covid-19 men organisationen arbetar ständigt med den frågan.  

 

Tillsammans kan vi! 

Nu måste vi alla som vill svensk konståknings bästa samlas och arbeta för trygga miljöer, både för barn och vuxna, sluta med smutskastning och lägga fokus våra aktiva som är vår framtid.  

 

Vi vuxna måste ta ansvar och vara förebilder för våra barn och unga. Det finns en rikedom av tankar, idéer och förslag på hur förbundet ska drivas, det är både kul och utmanande. Fortsätt gärna att föra fram era konstruktiva förslag i enlighet med vår föreningsdemokrati - det är det som gör förbundet levande! 

 

Till sist vill vi uppmana er att delta på vårt första digitala Förbundsforum den 15 augusti och vårt Förbundsmöte den 26-27 september, också digitalt. Viktigt att ni gör era röster hörda om vad ni vill med svensk konståkning in i framtiden. Anmäl er till Förbundsforum den 15 augusti här! Och så ses vi väl på Förbundsmötet i september! 

 

 

Varma hälsningar från 

 

Förbundsstyrelsen, 

 

Ann-Charlotte Ståhl           Kaj Nyman 

Carina Kelly                      Katarina Henriksson                                                                                                           

Johan Oldhoff                    Peter Levin 

 

Svenska Konståkningsförbundet/Swedish Figure Skating Associatio

Phone: +46 (8) 699 60 00

E-mail: This is a mailto link 

Webb: www.skatesweden.se and www.svenskkonstakning.se 

Address: Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, Sweden

Visiting address: Skansbrogatan 7, Stockholm, Sweden

--------------------------------------------------------------

Skatesweden i sociala medier (#skatesweden):

Facebook: https://www.facebook.com/skatesweden

Twitter: Twitter.com/skatesweden

Instagram: Instagram.com/skatesweden.se

 

-------------------------------------------------------------------

VM på hemmaplan!

 

Ta chansen och se världsstjärnor på hemmaplan när Sverige och Stockholm står värd för VM i konståkning 2021.

Vill du bli en del av teamet kring VM i Konståkning 2021? Anmäl dig som volontär

 

Skribent: Stockholms Konståkningsförbund
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info