Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 26/9

28 JUN 2018 21:27
Information inför Stockholms Konståkningsförbunds årsmöte den 26 september 2018
  • Uppdaterad: 28 JUN 2018 21:28

Årsmötet äger rum onsdagen den 26 september 2018 i samlingssalen, Stora Mossens ishall.

Valberedning
Enligt Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 5 kap. 20–21 §§, ska valberedningen senast 6 veckor före mötet meddela röstberättigade föreningar uppgift på de som står i tur att avgå och namnen på de som har avböjt återval. Föreningar får senast 4 veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer. Valberedningen ska senast 2 veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

Motioner
Enligt Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 2 kap. 13 §, ska förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Motioner skickas till This is a mailto link. 

Möteshandlingar
I enlighet med Stockholms Konståkningsförbunds stadgar, 2 kap. 10 §, översänds föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande till röstberättigade föreningar senast 10 dagar före mötet.

Skribent: Camilla Tranehed
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info