Hoppa till sidans innehåll

Frågor till Svenska Konståkningsförbundet kring Etik- och disciplinnämnden

30 JAN 2020 07:02
Information till Stockholms Konståkningsföreningar och dess medlemmar
  • Skapad: 30 JAN 2020 07:02

Då många har varit intresserade av våra frågeställningar, fortsätter vi att dela med oss av de frågor vi ställt till Svenska Konståkningsförbundet.

 

I förra veckan hade vi ett möte med delar av Svenska Konståkningsförbundets styrelse, där vi diskuterade de första frågeställningar vi publicerat här. Vi kommer att återkomma inom kort med svar och följdfrågor från detta möte. På mötet tog vi också upp hanteringen av ”anmälningar”. Vi var alla överens om att hanteringen av anmälningar behöver styras upp, och bestämde därför att vi inom kort ska träffas och diskutera detta. Då detta är en i högsta grad aktuell fråga, väljer vi att dela med oss av vår frågeställning angående hantering av anmälningar. Hör gärna av er om ni vill diskutera dessa eller andra frågor med oss!

 

Styrelsen Stockholms Konståkningsförbund, genom Peter & Karin

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Hej Svenska Konståkningsförbundet!

 

Under de senaste åren har ett antal anmälningar lämnats in till Stockholms Konståkningsförbund (StKf), Svenska Konståkningsförbundet (SKF) eller Riksidrottsförbundet (RF). En stor del av de konflikter som uppstått har kunnat lösas genom kommunikation, medan andra tyvärr har behövt leda till en formell anmälan.

 

StKf upplever att det är otydligt vad som gäller för hanteringen av anmälningar. Läser vi RFs stadgar, ser vi att StKf är första instans som ska hantera anmälningarna. Vi har inte kunnat hitta några riktlinjer eller bestämmelser för hur anmälningarna ska hanteras inom vårt förbund. Vi upplever att det är otydligt med instansordningen och vem som hanterar anmälningarna, till exempel har anmälningar lämnats in direkt till SKF och hanterats där, utan att anmälan skickats till StKf för hantering. Vi upplever också att själva hanteringen av anmälningarna ofta tar väldigt lång tid. Självklart kan det ta lång tid om det är ett omfattande material att gå igenom, flera parter som ska höras eller om beslut överklagas och därmed behöver hanteras av nästa (och nästa) instans. För att minska otydligheten, har StKf ett antal frågor kopplat till anmälningar som vi önskar få svar på.

 

  • Det har lämnats in anmälningar direkt till SKF. I vissa fall har SKF informerat StKf om att anmälan lämnats in och hört med oss om vi önskar hantera anmälan. Dock har detta inte skett i samtliga fall. Om en anmälan lämnas in till SKF, ska inte SKF alltid skicka denna anmälan till StKf som är, vad vi kan läsa oss till, första instans?
  • Den som lämnar in en anmälan, lämnar in svar eller kompletterande handlingar, StKf som vidarebefordrar information i en anmälan till högre instans etc, får inte alltid ett mottagningskvitto eller bekräftelse på att handlingarna mottagits. Finns det någon särskild anledning till detta?
  • StKf, SKF och RIN bör ha samma praxis. Dvs om det beslutas i en högre instans att en aktivitet är straffbar eller inte straffbar – bör lägre instanser anamma samma synsätt.
    När ett beslut har fattats i SKF eller Riksidrottsnämnden (RIN), får inte alltid StKf kännedom om att ett beslut har fattats. Ska inte alltid SKF meddela StKf att ett beslut har fattats och vad det innebär? Finns det särskilda anledningar till att SKF inte alltid meddelar StKf att beslut har fattats?
  • SKF har en Etik- och disciplinnämnd (EDN). Hamnar alla anmälningar som kommer in till SKF hos EDN? Eller hanteras vissa av SKF? Om vissa hanteras av SKF, vad är det som avgör vilka anmälningar som hamnar på respektive bord?
  • Det är årsmötet som har valt ordförande och ledamöterna i EDN. Ordförande valdes, nyval, på årsmötet 2018. Vi har kunnat läsa i media att ordförande i EDN, som också är förbundsjurist, har varit föremål för tvivelaktigheter i sin profession som intygsgivare. Är SKF medvetna om detta? Om ja, hur har SKF resonerat kring det faktum att det utåt kan sänka trovärdigheten hos både ordförande för EDN samt för EDN? Har detta varit uppe i någon diskussion angående var frågor ska hanteras, se frågan ovan.
  • När en anmälare lämnar in sin anmälan, dröjer det ofta väldigt lång tid innan ett beslut fattas. SKFs Etik- och disciplinnämnd (EDN) har tex tagit flera månader på sig i mer än en anmälan. Det är också svårt för den som är part i en anmälan att få information om hur anmälan hanteras och hur processen ser ut. Det är mest ”du får vänta och se”. Detta kan vara väldigt påfrestande för alla parter i en anmälan. Har SKF några rekommendationer för hur lång tid hanteringen av en anmälan får ta? Har SKF någon process eller beskrivning för hur en anmälan hanteras? Hur informerar SKF parterna i en anmälan om processen för hanteringen?
  • StKf har noterat att de flesta anmälningar som vi har kännedom om att SKF hanterar, hanteras via mejladressen This is a mailto link Denna mejladress har vi förstått läses av flera på kansliet, ibland av personal som har direkt koppling till den aktuella anmälan. Det är normalt att inte låta den person som berörs av en anmälan att få fri tillgång till handlingarna under processen. StKf har dock inte märkt att SKF hanterar anmälningar på detta sätt, då det hänt vid flera tillfällen att korrespondens i anmälningar hanterats av jävig personal hos SKF. Hur ser SKF på att parter i anmälningar har tillgång till information, mejlväxling etc i pågående anmälningar? Hur ser SKF på jävssituationer som kan uppstå när personal i SKFs kansli, styrelse etc får tillgång till information i pågående anmälningar?

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Stockholms Konståkningsförbund

Skribent: Stockholms Konståkningsförbund
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info